Sắc lệnh 201 Về việc sáp nhập hai xã Vân khám và Hiên ngang trực thuộc huyện Võ giàng tỉnh Bắc ninh vào huyện Tiên du cùng tỉnh

Số, ký hiệu 201
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/10/1946
Ngày hiệu lực 30/10/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 43/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 201
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1946

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 201 ngày 15 tháng 10 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ;

Chiểu Sắc lệnh số 125 ngày 19 tháng 7 năm 1946 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng bộ Nội vụ sau khi căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban Hành chính Bắc bộ và ý kiến của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Hành chính tỉnh Bắc ninh;

Sau khi Hội đồng Chính đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Hai xã Vân Khán và Hiên Nganh trước thuộc huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, nay sáp nhập vào huyện Tiên Du cùng tỉnh.

Điều thứ hai. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ