Sắc lệnh 204 Về việc ấn định các quyền lợi của các đại biểu Quốc hội đi dự khoá họp tháng 10 năm 1946

Số, ký hiệu 204
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 08/11/1946
Ngày hiệu lực 23/11/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 45/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 204
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1946

 

 

SẮC LỆNH

Số 204 ngày 8 tháng 11 năm 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội;

Chiểu Sắc lệnh số 134 ngày 24-7-46 đặt phụ cấp cho hội viên Hội đồng Nhân dân tỉnh và Uỷ viên Hành chính các cấp;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các đại biểu Quốc hội, khi đi dự Quốc hội bằng xe hoả, xe hơi, tầu thuỷ trên sông, tầu bể, v.v... được xếp vào hạng nhất A.

Mỗi lần di chuyển bằng những cách giao thông kể trên, đại biểu Quốc hội được Chính phủ cấp giấy đi đường và các giấy đi tàu xe...

Nhưng, nếu di chuyển trên những đường không có cách vận tải kể trên, đại biểu được khai tiền lộ phí (tiền thuê xe tay, thuê đò, thuê thuyền, v.v...) theo thời giá hiện hành ở các địa phương.

Điều thứ 2

Khi đi dự Quốc hội, đại biểu các tỉnh được hưởng một khoản phụ cấp đặc biệt là Bốn mươi đồng (40 đ) một ngày khi đi đường và trong khi họp Quốc hội.

Các đại biểu ở Hà Nội cũng được hưởng phụ cấp đặc biệt Bốn mươi đồng (40 đ) một ngày trong suốt cả khoá họp Quốc hội.

Điều thứ 3

Những Uỷ viên Ban thường trực Quốc hội và những đại biểu ở tại Hà Nội đi dự Quốc hội đã lĩnh lương hay sinh hoạt phí hàng tháng của Chính phủ, được hưởng một khoản phụ cấp đặc biệt là Hai mươi đồng (20 đ) một ngày trong suốt cả khoá họp Quốc hội.

Điều thứ 4

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau khi thoả hiệp với Ban thường trực Quốc hội, sẽ ấn định thời hạn và cách thức trả tiền phụ cấp đặc biệt nói ở điều thứ 2 và 3 Sắc lệnh này.

Điều thứ 5

Những khoản chi phí kể trên sẽ do Ngân sách Toàn quốc đài thụ (Chương Quốc hội).

Điều thứ 6

Sắc lệnh này chỉ thi hành trong khoá họp Quốc hội tháng 10 năm 1946.

Điều thứ 7

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/10/1946
Hiệu lực:
30/10/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/10/1946
Hiệu lực:
15/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ