Sắc lệnh 204/SL Về việc đặt đảm phụ đánh vào tầu thuỷ, xuồng máy hay thuyền chở hàng hoá do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Sắc lệnh số 200 ngày 15-10-1946 đặt đảm phụ đánh vào tầu thuỷ, xuồng máy hay thuyền chở hàng hoá

Số, ký hiệu 204/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/07/1948
Ngày hiệu lực 22/07/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 204/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 204/SL NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi sắc lệnh số 118 ngày 9 tháng 7 năm 1946 đặt ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải,

Chiểu chi sắc lệnh số 200 ngày 15 tháng 10 năm 1946 sửa đổi điều 4 sắc lệnh nói trên;

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều thứ nhất sắc lệnh số 200 ngày 15 tháng 10 năm 1946 nay đổi như sau:

"Đảm phụ đánh vào tàu thuỷ, xuồng máy hay thuyền cho hàng hoá gồm có 2 phần:

1- Một phần đánh vào giá trị của hàng hoá định là 4 phần nghìn.

2- Một phần đánh vào trọng lượng của hàng hoá định là 2 đồng một tấn.

Đảm phụ này sẽ căn cứ vào tờ thông quan hay những điều ghi trong số thuyền mà tính và phải nộp ngay tại sở Thuế quan khi trình giấy thông quan hoặc số thuyền cho thuyền tầu hay xuồng đi".

Điều 2

Số thu tối thiểu mỗi lần là 10 đồng.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/05/1948
Hiệu lực:
28/05/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1948
Hiệu lực:
01/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/07/1948
Hiệu lực:
23/07/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ