Sắc lệnh 206 Về việc sửa đổi những Điều thứ 2, thứ 7 và thứ 8 ở sắc lệnh số 118 ngày 9-7-46 ấn định một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải

Số, ký hiệu 206
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/11/1946
Ngày hiệu lực 30/11/1946
Ngày đăng công báo 23/11/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 47/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 206
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 206 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 118 ngày 9-7-1946 ấn định một thứ đảm phụ Quốc phòng đặc biệt đánh vào các ngành vận tải;

Theo lời đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giao thông công chính và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thoả thuận;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Những điều thứ 2, thứ 7 và thứ 8 Sắc lệnh số 118 nói trên, nay sửa đổi như sau này:

Điều thứ 2, đoạn thứ 2:

Đáng nhẽ.............."Sở Công chính, sau khi sát thực, làm lệnh thu ngân".

Xin đọc: "Sở Công chính, sau khi sát thực, chức nhận vào bản tổng kê, rồi gửi sang Bộ Quốc phòng làm lệnh thu ngân".

Điều thứ 7, đoạn thứ 2:

Xin đọc "Nếu bắt được sự ẩn lậu trên hoả xa hay tầu điện các nhân viên kiểm sát đương sự của Sở Hoả xa, hay Công ty Tàu điện phải liên đới trách nhiệm về tiền phạt và bị nghiêm trị nếu xét ra có đủ tang chứng đã dung túng sự ẩn lậu đó".

Điều thứ 8:

Xin đọc: "Những người lậu vé hoặc lậu cước phải phạt gấp 5 lần số đảm phụ mà những người ấy phải đóng nếu không có sự ẩn lậu".

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Công chính và Bộ Quốc phòng chiểu Sắc luật thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/11/1946
Hiệu lực:
23/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/11/1946
Hiệu lực:
09/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/11/1946
Hiệu lực:
09/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/11/1946
Hiệu lực:
30/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ