Sắc lệnh 21/SL Về việc đổi tên bộ Kinh tế là Bộ Công thương

Số, ký hiệu 21/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/05/1951
Ngày hiệu lực 29/05/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 21/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1951

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 21/SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 57 - SL ngày 3-5-1946 tổ chức các Bộ trong Chính phủ;

Chiểu sắc lệnh số 220 - Sl ngày 26-11-1946 tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh Tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công - Thương.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/05/1951
Hiệu lực:
05/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/05/1951
Hiệu lực:
23/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1951
Hiệu lực:
29/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/05/1951
Hiệu lực:
16/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ