Sắc lệnh 21/SL về việc sửa đổi Sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính

Số, ký hiệu 21/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/02/1950
Ngày hiệu lực 27/02/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 21/SL NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp cùng những sắc lệnh sửa đổi và bổ khuyết;

Chiểu sắc lệnh số 126 ngày 19 tháng 7 năm 1946 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 sửa đổi do sắc lệnh số 76-SL ngày 1 tháng 7 năm 1949 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Xét tình thế hiện thời;

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 2 sắc lệnh sô 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính, sửa đổi do sắc lệnh số 76-SL ngày 1 tháng 7 năm 1949, nay sửa đổi lại như sau:

"Điều 2 mới: Sự thiết lập những đơn vị kháng chiến hành chính tỉnh và huyện hoặc sửa đổi địa giới những đơn vị ấy do nghị định của Thủ tướng Chính phủ ấn định chiểu đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu.

Quyền này uỷ cho Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu trong trường hợp liên lạc khó khăn định ở Điều 89 sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948."

Điều 2: Ông Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/01/1950
Hiệu lực:
22/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1950
Hiệu lực:
31/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1950
Hiệu lực:
31/01/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/02/1950
Hiệu lực:
15/02/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ