Sắc lệnh 21/SL Về việc cử ông Đào Thiện Thi giữ chức Tổng giám đốc Nha tín dụng sản xuất

Số, ký hiệu 21/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 16/02/1947
Ngày hiệu lực 16/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 21/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 21 NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo sắc lệnh số 14 SL ngày 3-2 năm 1947 tổ chức nhà tín dụng sản xuất

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ Quốc dân kinh tế

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cử ông Đào Thiện Thi, kỹ sư Nông học, làm Tổng Giám đốc Nha Tín dụng sản xuất.

Điều thứ hai

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế chiểu theo sắc lệnh thi hành.

                                                                              Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
03/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/02/1947
Hiệu lực:
18/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/02/1947
Hiệu lực:
27/02/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1947
Hiệu lực:
03/03/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ