Sắc lệnh 210/SL Về việc coi quân nhân ở bộ đội địa phương cũng như quân nhân ở bộ đội chủ lực trong việc tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Gia đình vẻ vang

Số, ký hiệu 210/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/06/1954
Ngày hiệu lực 05/07/1954
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1954;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 210/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1954

 

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

 

SẮC LỆNH

Số 210-SL ngày 20 tháng 5 năm 1954

_____________________

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 129-SL ngày 16 tháng 12 năm 1952 đặt Bảng vàng Danh dự và Bảng Gia đình vẻ vang để tặng những gia đình có con tòng quân ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân du kích Việt Nam.

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay định lại : trong việc thưởng "Bảng vàng Danh dự" và "Bảng Gia đình vẻ vang" cho những gia đình có nhiều con tòng quân, ở bộ đội địa phương cũng như ở bộ đội chủ lực.

Điều 2 : Thủ Tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Du kích Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
04/12/1953
Hiệu lực:
04/12/1953
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
19/12/1953
Hiệu lực:
19/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/12/1953
Hiệu lực:
20/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1954
Hiệu lực:
24/04/1954
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/09/1954
Hiệu lực:
28/09/1954
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ