Sắc lệnh 211/SL Sắc lệnh ấn định cách chỉ định các uỷ viên hành chính trong UBKCHC xã, huyện hay tỉnh trong vùng tạm bị địch chiếm đóng

Số, ký hiệu 211/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/08/1948
Ngày hiệu lực 05/09/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 211/SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 tổ chức chính quyền nhân dân ở các địa phương,

Chiểu sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-47 tổ chức các UBKCHC tại các cấp tỉnh, huyện, xã, sửa đổi bởi sắc lệnh số 156-SL ngày 25-3-48 và các sắc lệnh tiếp sau,

Chiểu sắc lệnh số 151-SL ngày 25-3-48 ấn định thành phần UBKCHC tại mỗi cấp và việc công nhận hay chỉ định các uỷ viên mỗi cấp,

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 29-3-48 về Hội đồng nhân dân trong vùng địch kiểm soát hoặc uy hiếp,

Theo đề nghị của Hội đồng Liên bộ,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi đã hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong những vùng tạm bị địch chiếm, các uỷ viên hành chính trong một Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, huyện, hay tỉnh có thể do cấp trên đề nghị và cấp trên hai bực chuẩn ý.

Điều 2

Trong những vùng bị địch uy hiếp mà không họp được Hội đồng nhân dân, thì việc thay thế một uỷ viên hành chính trong Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, huyện hay tỉnh sẽ do cấp trên đề nghị và cấp trên hai bực chuẩn y.

Điều 3

Những điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

 

Điều 4

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tài pháp, Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                         Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/07/1948
Hiệu lực:
23/07/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/07/1948
Hiệu lực:
23/07/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/08/1948
Hiệu lực:
05/09/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ