Sắc lệnh 214 Về việc cử các cán bộ giữ chức vụ trong Bộ quốc phòng

Số, ký hiệu 214
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/11/1946
Ngày hiệu lực 05/12/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 214
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 214 NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 Tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-1946 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội;

Chiểu Sắc lệnh số 182 ngày 13-9-1946 tổ chức Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 184 ngày 24-9-1946 tổ chức Quân đội Tiếp phong Việt Nam;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1. Nay cử ông Hoàng Văn Thái, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân sự Uỷ viên hội, làm Quân huấn Cục trưởng kiêm chỉ huy Quân đội Tiếp phòng Việt Nam.

Điều thứ 2. Cử ông Phan Phác, nguyên Quân huấn Cục trưởng, làm Phó Quân huấn Cục trưởng.

Điều thứ 3. Nay cử ông Văn Tiến Dũng làm Chính trị Phó Cục trưởng.

Điều thứ 4. Nay cử ông Nguyễn Sơn, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, làm Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều thứ 5. Cử Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, nguyên chỉ huy Quân đội Tiếp phòng Việt Nam, làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam.

Điều thứ 6. Huỷ bỏ những điều khoản trong các sắc lệnh và nghị quyết đã ban bố trái với Sắc lệnh này.

Điều thứ 7. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/11/1946
Hiệu lực:
01/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1946
Hiệu lực:
04/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1946
Hiệu lực:
05/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ