Sắc lệnh 217 Về việc ấn định các thẩm phán ra làm luật sư

Số, ký hiệu 217
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/11/1946
Ngày hiệu lực 07/12/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 217
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 217 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 10-10-1945 quy định sự tổ chức các đoàn thể Luật sư;

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi đã hỏi ý kiến Ban thường trực Quốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Các vị Thẩm phán đệ nhị cấp có bằng Luật khoa nhận bổ sau ngày 19 tháng 8 năm 1945, sau khi đã thực hành chức vụ tư pháp trong một hạn là ba năm trước các Toà án đệ nhị cấp, các Toà án quân sự, các toà án binh hay Toà thượng thẩm, có thể ra làm Luật sư mà không phải tập sự tại một văn phòng luật sư, thời hạn này kể từ ngày tuyên thệ đầu tiên.

Điều thứ hai

Các vị Thẩm phán đệ nhị cấp nói ở điều thứ nhất, vị nào thực hành chức vụ trong một hời hạn chưa đủ ba năm mà ra làm luật sư thì thời hạn làm Thẩm phán đệ nhị cấp sau ngày 19 tháng 8 năm 1945 được tính trừ vào niên hạn tập sự luật sư.

Điều thứ ba

Trong một thời hạn là một năm kể từ ngày thôi việc trong một quản hạt toà Thượng thẩm, các vị Thẩm phán đệ nhị cấp nói ở điều thứ nhất vị nào từ chức để ra làm luật sư, thì không được mở văn phòng ở quản hạt đó.

Điều thứ tư

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1946
Hiệu lực:
04/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1946
Hiệu lực:
05/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1946
Hiệu lực:
05/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ