Sắc lệnh 217/SL Về việc thăng cấp thiếu tướng cho đồng chí Vương Thừa Vũ

Số, ký hiệu 217/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/09/1954
Ngày hiệu lực 28/09/1954
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q014-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 217/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1954

 

 

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

SẮC LỆNH

Số 217-SL ngày 28 tháng 9 năm 1954

____________________

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Đại tá Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308, nay được thăng cấp Thiếu tướng.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam chiếu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

 

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
19/12/1953
Hiệu lực:
19/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/12/1953
Hiệu lực:
20/12/1953
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1954
Hiệu lực:
24/04/1954
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1954
Hiệu lực:
16/10/1954
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ