Sắc lệnh 22/SL Về việc ấn định những ngày tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo

Số, ký hiệu 22/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/02/1946
Ngày hiệu lực 05/03/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 22/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 22/SL ngày 18 tháng 2 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về những ngày nghỉ Tết, Kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những ngày Tết, Kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo ấn định trong bảng đính theo Sắc lệnh này, sẽ được coi là những ngày Lễ chính thức.

Trong những ngày ấy, các công sở trong toàn quốc sẽ đóng cửa và sẽ cử nhân viên để phụ trách công việc thường trực.

Điều 2: Những viên chức công nhật tòng sự tại các công sở có quyền được hưởng lương trong các ngày nghỉ lễ chính thức.

Điều 3: Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch các Uỷ ban hành chính Bổc, Trung, Nam kỳ, phụ trách thi hành sắc lệnh này.

BẢNG KÊ NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT, KỶ NIỆM LỊCH SỬ VÀ LỄ TÔN GIÁO

Tên những ngày Tết,

Kỷ niệm lịch sử và

Lễ tôn giáo

Ngày, tháng

Số ngày nghỉ

 

Dương lịch

Âm lịch

 

Những ngày Tết:

Nguyên đán dương lịch

Nguyên đán âm lịch

Những ngày kỷ niệm lịch sử:

Hai Bà Trưng

Hùng Vương

Lê Thái Tổ

Lễ Lao động

Trần Hưng Đạo

Việt Nam độc lập

Quang Trung

1 tháng 1

1 tháng 5

2 tháng 9

1 tháng 1

tháng 2

10 tháng 3

22 tháng 7

20 tháng 8

29 tháng 9

Một ngày

4 ngày (ngày trước Tết và 3

ngày đầu năm)

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

Những ngày lễ tôn giáo:

a) Phật giáo:

Linh Nhật Đức Phật Thích ca

Trung nguyên

Lễ Đức Phật thành đạo

b) Gia Tô giáo:

Lễ Phục sinh (Pâques)

Lễ các Thánh (Toussaint)

Thiên Chúa giáng sinh (Noel)

tháng 4

1 tháng 11

25 tháng 12

8 tháng 4

15 tháng 7

8 tháng 12

một ngày

một ngày

một ngày

1 ngày (ngày thứ hai)

một ngày

một ngày

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/01/1946
Hiệu lực:
15/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/02/1946
Hiệu lực:
20/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/02/1946
Hiệu lực:
21/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/02/1946
Hiệu lực:
01/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ