Sắc lệnh 220 Về việc tổ chức Bộ kinh tế

Số, ký hiệu 220
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/11/1946
Ngày hiệu lực 11/12/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 220
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 220 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 12 ngày 24 tháng 1 năm 1946;

Chiểu Sắc lệnh số 32 ngày 22 tháng 3 năm 1946;

Chiểu Sắc lệnh số 61 ngày 6 tháng 5 năm 1946;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Bộ Kinh tế gồm có :

- Một Văn phòng và các phòng phụ thuộc

- Các phòng sự vụ

- Một Ban Thanh tra

- Một Ban Cố vấn Kinh tế

Điều thứ hai. Bộ ấy tổ chức và điều khiển :

a) Các sở Kinh tế kỳ

b) Các Nha chuyên môn trực tiếp phụ thuộc :

1) Nha Thường vụ

2) Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ

3) Nha tiếp tế

Điều thứ ba. Sắc lệnh số 61 ngày 6 tháng 5 năm 1946 kể trên nay bãi bỏ.

Điều thứ tư- Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1946
Hiệu lực:
05/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
07/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1946
Hiệu lực:
22/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/11/1946
Hiệu lực:
11/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/11/1946
Hiệu lực:
12/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ