Sắc lệnh 222/SL Sắc lệnh cấm chỉ mọi sự buôn bán với địch

Số, ký hiệu 222/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/08/1948
Ngày hiệu lực 05/09/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1948;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 26/SL Về việc sửa đổi thủ tục truy tố các vụ phạm pháp đối với thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và vùng tạm bị địch chiếm đóng
Ngày hết hiệu lực 10/05/1949
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 222/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1948

SẮC LỆNH

SỐ: 222 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh ngày 5-9-45 cấm nhân dân bán thực phẩm cho địch, cấm liên lạc với địch;

Xét tình thế đặc biệt của sự kháng chiến;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội y hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cấm chỉ mọi sự buôn bán với địch;

Điều 2

Các sự phạm pháp đối với sắc lệnh này và những nghị định thi hành, sẽ bị truy tố trước toà án Quân sự.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                      Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
01/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/07/1948
Hiệu lực:
23/07/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/07/1948
Hiệu lực:
23/07/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ