Sắc lệnh 226/SL Về việc chỉ định các ông vào Uỷ ban quân chính Hải phòng

Số, ký hiệu 226/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/04/1955
Ngày hiệu lực 29/04/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q015-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 226/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1955

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 226/SL

NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1955

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ thành lập Uỷ ban Quân chính Hthành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh và Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định các ông có tên sau đây vào Uỷ ban Quân chính thành phố Hải Phòng:

- Đỗ Mười Chủ tịch

- Thiếu tướng Hoàng Sâm Phó Chủ tịch

- Vũ Quốc Uy Uỷ viên

- Tô Duy Uỷ viên

- Trần Kiên Uỷ viên

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/03/1955
Hiệu lực:
10/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/03/1955
Hiệu lực:
15/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ