Sắc lệnh 227 Về việc ấn định thể lệ bá cáo pháp định

Số, ký hiệu 227
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/11/1946
Ngày hiệu lực 13/12/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q004-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 227
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 227 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng cần ấn định thể lệ báo cáo pháp định trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1. Trong toàn cõi Việt Nam, phàm những pháp định và tư pháp báo cáo do luật lệ bắt buộc, hoặc để công bố những thủ tục hay khế ước hoặc để làm cho những thủ tục và khế ước ấy có hiệu lực đều phải đăng vào một trong những nhật báo được phép đăng những loại cáo thị ấy phát hành trong quản hạt những toà án thượng thẩm; nếu công bố một cách khác thì coi như vô hiệu.

Điều thứ 2. Cứ mỗi năm vào thượng tuần tháng chạp dương lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra nghị định ấn định về năm sau:

1) Danh sách báo cáo được phép đăng những pháp định và tư pháp báo cáo trong quản hạt mỗi toà thượng thẩm, sau khi đã thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Uỷ ban Hành chính kỳ.

2) Giá tiền đăng các pháp định và tư pháp báo cáo.

Điều thứ 3. Tất cả những báo cáo pháp định cùng thuộc về một thủ tục, đã bắt đầu đăng trong báo nào, bắt buộc phải đăng trọn trong báo ấy.

Điều thứ 4. Báo cáo pháp định phải làm bằng Việt văn; có thể cho đăng thêm một bản dịch hay tóm tắt bằng tiếng ngoại quốc ngay dưới bản báo cáo bằng tiếng Việt Nam.

Điều thứ 5. Tư nhân đăng báo một bản báo cáo pháp định lại có thể xin đăng vào Việt Nam Công báo một bản tóm tắt của cáo thị ấy, trong kê rõ trích yếu của bản cáo thị, số và ngày phát hành tờ báo đăng cáo thị.

Giá tiền đăng vào Việt Nam Công báo cũng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định mỗi năm một lần.

Điều thứ 6. Các báo muốn được đăng báo cáo pháp định phải làm đơn xin Bộ Nội vụ do Uỷ ban Hành chính các kỳ chuyển tư. Đơn xin phải gửi trước ngày 15 tháng mười một dương lịch mỗi năm. Ngoài ra, phải cam đoan báo ra đều và phát hành trên 500 số: Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Nội vụ có thể cho phép vào giữa năm, nếu đầy đủ hai điều kiện này.

Điều thứ 7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/11/1946
Hiệu lực:
11/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/11/1946
Hiệu lực:
11/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/11/1946
Hiệu lực:
12/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/11/1946
Hiệu lực:
27/11/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
27/11/1946
Hiệu lực:
12/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1946
Hiệu lực:
13/12/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ