Sắc lệnh 227/SL Về việc chỉ định các ông vào UBKC khu Hồng Quảng

Số, ký hiệu 227/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/04/1955
Ngày hiệu lực 29/04/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q015-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 227/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1955

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 227/SL NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1955

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định các ông có tên sau đây vào Uỷ ban hành chính Khu Hồng Quảng:

- Nguyễn Ngọc Đàm, nguyên Chủ tịch đặc khu Hồng Gai: Chủ tịch

- Phạm Hoành, nguyên Chính trị viên dân quân đặc khu Hồng Gai: Phó Chủ tịch

- Hoàng Lương, nguyên Uỷ viên Uỷ ban hành chính Quang Yên: Uỷ viên

- Bùi Thuỷ, cán bộ công đoàn Quang Yên: Uỷ viên - Lê Văn Co, Bác sĩ: Uỷ viên

- Lê Văn Quyên, nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính Khu Côn Đảo, Hòn Gai: Uỷ viên

- Trinh Nguyên, nguyên Chính trị viên tỉnh đội Quang Yên: Uỷ viên quân sự.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/05/1955
Hiệu lực:
28/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ