Sắc lệnh 22B-SL Về việc để quyền tư pháp cho Uỷ ban hành chính ở những nơi chưa đặt được toà án biệt lập

Số, ký hiệu 22B-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/02/1946
Ngày hiệu lực 05/03/1946
Ngày đăng công báo 02/03/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Người ký Vũ Trọng Khánh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 22B-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1946

 

SẮC LỆNH

Để quyền tư pháp cho Ủy ban hành chính ở những nơi chưa đặt được Tòa án biệt lập

TỜ TRÌNH

THƯA CHỦ TỊCH:

Mấy tháng tập trung mọi chính quyền trong tay Ủy ban nhân dân đã tỏ rằng tư pháp là một việc chuyên môn không thể giao cho cơ quan hành chính, nhất là trong lúc này, nếu không muốn rằng công việc xử án trở nên hỗn độn, có thể thiên vị và có lạm dụng hay nhầm lẫn.

Vì thế Sắc lệnh ngày 24-01-1946 tổ chức các tòa án biệt lập Bản bộ cũng muốn thi hành rất nhanh sắc lệnh ấy nhưng điều kiện khách quan không thuận tiện để thiết lập ngay khắp mọi nơi những tòa án biệt lập.

Bởi vậy phải đành lòng tạm để quyền tư pháp cho Ủy ban Hành chính ở những nơi nào chưa lập kịp tòa án. Vì không lẽ ở các nơi ấy lại đình chỉ hẳn công việc tư pháp.

Tuy nhiên cần phải tổ chức sự kiểm soát việc tư pháp của các ủy ban. Đó là mục đích sắc lệnh mà Bản bộ trình hội đồng dưới đây.

Sắc lệnh ấy đối với một tổ chức tư pháp biệt lập thì rất lạc hậu, nhưng đối với sự tập trung quyền tư pháp vào hành chính là một sự tiến bộ.

 

KÍNH TRÌNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 
Vũ Trọng Khánh

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

(Đã ký)

 

Vũ Trọng Khánh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/02/1946
Hiệu lực:
20/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/02/1946
Hiệu lực:
21/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/02/1946
Hiệu lực:
01/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/02/1946
Hiệu lực:
05/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1946
Hiệu lực:
08/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ