Sắc lệnh 231/SL Về việc điều chỉnh địa giới 2 tỉnh Lào cai và Yên bái

Số, ký hiệu 231/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/05/1955
Ngày hiệu lực 28/05/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1955;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 231/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1955

SẮC LỆNH

SỐ 231/SL NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1955

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 quy định về việc sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 230-SL ngày 29 tháng 4 năm 1955 thành lập Khu ự trị Thái - Mèo;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Từ nay tỉnh Lào-cai (trừ huyện Phong Thổ) và tỉnh Yên-bái (trừ hai huyện Than Uyên và Văn Chấn) sẽ thuộc vào Liên khu Việt Bắc. Ba huyện Phong Thổ, Than Uyên, Văn Chấn đã thuộc vào Khu Tự trị Thái - Mèo.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ