Sắc lệnh 231/SLM Về việc cho phép phát hành tại Nam phần Trung bộ những tín phiếu

Số, ký hiệu 231/SLM
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/07/1947
Ngày hiệu lực 18/07/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 231/SLM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 231 NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét tình thế hiện thời,

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cho phép phát hành tại Nam phần Trung bộ những "Tín phiếu" sau này có giá trị như giấy bạc Việt Nam:

Tín phiếu: 1 đồng

-: 5 đồng

-: 10 đồng

-: 20 đồng

-: 50 đồng

-: 100 đồng

-: 500 đồng

Điều 2

Những "Tín phiếu" kể trên sẽ chiểu nguyên giá đối lấy giấy bạc Việt Nam.

Điều 3

Tổng số giá trị những "Tín phiếu" được phát hành theo điều 1 sắc lệnh này không được quá Một trăm triệu.

Điều 4

Những "Tín phiếu" ấy được phép lưu hành như giấy bạc Việt Nam.

Điều 5

Người nào có hành động phá hoại giá trị những "Tín phiếu" ấy sẽ bị truy tố trước Toà án quân sự.

Điều 6

Một nghị định của Đạo phái viện Chính phủ tại miền Nam sẽ ấn định những chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 7

Các ông Bộ trởng Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Trung bộ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
19/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ