Sắc lệnh 232/SL Về việc bổ nhiệm một số đồng chí vào Bộ quốc phòng tổng tư lệnh

Số, ký hiệu 232/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/05/1955
Ngày hiệu lực 14/05/1955
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q015-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 232/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1955

SẮC LỆNH

SỐ 232/SLNGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1955

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm vào Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh:

1- Đồng chí Trần Quý Hai,

- Đồng chí Trần Văn Trà, giữ chức Tổng Tham mưu phó.

2- Đồng chí Lê Quang Đạo,

- Đồng chí Song Hào; Giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

3- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,

- Đồng chí Đinh Đức Thiên; giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
14/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1955
Hiệu lực:
29/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/05/1955
Hiệu lực:
28/05/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/05/1955
Hiệu lực:
02/06/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ