Sắc lệnh 233/SLM Về việc cử các ông vào giữ chức chính trị uỷ viên tại các khu

Số, ký hiệu 233/SLM
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/07/1947
Ngày hiệu lực 25/07/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 233/SLM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 233 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ tổng chỉ huy,

Chiểu ời đề nghị của ông Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia Việt Nam,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Cử các ông có tên dưới đây sung chức "Chính trị Uỷ viên":

Ông Nguyễn Trọng Vinh Chính trị uỷ viên Khu I

- Lê Hiến Mai Chính trị uỷ viên Khu II

- Lê Quang Hoà Chính trị uỷ viên Khu III

- Trần Văn Quang Chính trị uỷ viên Khu IV

- Nguyễn Chánh Chính trị uỷ viên Khu V

- Nguyễn Thế Viên

Tức Song Hào Chính trị uỷ viên Khu X

- Đỗ Đức Kiên Chính trị uỷ viên Khu XII

Điều thứ 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm chức Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/07/1947
Hiệu lực:
25/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1947
Hiệu lực:
26/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ