Sắc lệnh 236/SLM Về việc coi ông Tổng chỉ huy QĐQGVN như một vị Bộ trưởng

Số, ký hiệu 236/SLM
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/08/1947
Ngày hiệu lực 08/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 236/SLM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 236 NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1947

Chiểu sắc lệnh số 47 ngày 1-5-47 tổ chức Bộ tổng Chỉ huy;

Chiểu quyết định của Hội đồng Chính phủ về quyền hạn của ông Tổng chỉ huy quân đội quốc gia dân quân tự vệ Việt Nam,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia được coi ngang hàng như một vị Bộ trưởng về quyền hạn và danh vị.

Điều 2

Hội đồng Liên bộ gồm có các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, do quyết định qua Hội đồng Chính phủ ngày 5-7-47 thiết lập, nay thêm ông Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp và ông Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1947
Hiệu lực:
26/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1947
Hiệu lực:
26/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1947
Hiệu lực:
26/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1947
Hiệu lực:
26/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/08/1947
Hiệu lực:
08/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ