Sắc lệnh 237/SLM Về việc cử ông Đặng Châu Tuệ giữ chức Chủ tịch UBKC HC tỉnh Ninh bình

Số, ký hiệu 237/SLM
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/09/1947
Ngày hiệu lực 30/09/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 237/SLM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 237 NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 và sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uy ban hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và thông lệnh Liên bộ số 6-NV/ct ngày 28-12-46 thi hành sắc lệnh ấy;

Chiểu đề nghị của Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Ông Đặng Châu Tuệ, đặc phái viên Nội vụ LaoKay, nay được đặc cách cử làm Chủ tịch UBHC kiêm Hành chính tỉnh Ninh Bình, thay ông Trần Lâm.

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1947
Hiệu lực:
20/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1947
Hiệu lực:
26/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1947
Hiệu lực:
30/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ