Sắc lệnh 245/SL Sắc lệnh ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị trong ban Thường vụ và Thường trực Quốc hội

Số, ký hiệu 245/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/10/1948
Ngày hiệu lực 29/10/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 245 NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 138 ngày 24-7-1946 và số 199 ngày 15-10-1946 ấn định phụ cấp hàng tháng cho những vị trong Ban Thường trực Quốc hội,

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay huỷ bỏ hai sắc lệnh số 138 ngày 24-7-1946 và số 199 ngày 15-10-1946 nói trên.

Điều thứ 2

Những vị trong Ban Thường vụ và Thường trực Quốc hội được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là:

- Trưởng ban 800 đ,

- Phó Trưởng ban 700 đ,

- Uỷ viên Ban thường vụ 600 đ,

- Uỷ viên Ban thường trực 550 đ.

Điều thứ 3

Ngoài phụ cấp chính nói ở điều 2, vị nào có gia đình được hưởng thêm một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này:

- Có vợ hoặc có từ đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/2 phụ cấp chính,

- Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng: 3/4 phụ cấp chính.

 

 

Điều thứ 4

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

                                                                                                                         Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
20/08/1948
Hiệu lực:
05/09/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/10/1948
Hiệu lực:
14/10/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ