Sắc lệnh 246/SL Sắc lệnh ấn định phụ cấp hàng tháng cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng

Số, ký hiệu 246/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/10/1948
Ngày hiệu lực 29/10/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 105 Về việc ấn định phí cấp hàng tháng của các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng
Ngày hết hiệu lực 24/09/1949

SẮC LỆNH

SỐ 246/SL NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 136-SL ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng;

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay huỷ bỏ sắc lệnh số 136-SL ngày 24-7-1946 nói trên.

Điều thứ 2

Các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ và Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là:

Bộ trưởng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc Gia

và Dân Quân Việt Nam.........................................................800đ

Thứ trưởng.............................................................................700đ.

Điều thứ 3

Ngoài phụ cấp chính nói ở điều 2, vị nào có gia đình được hưởng một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này:

- Có vợ hoặc có từ một đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/2 phụ cấp chính,

- Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng:3/4 phụ cấp chính.

Điều thứ 4

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

                                                                                                                        Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/10/1948
Hiệu lực:
14/10/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ