Sắc lệnh 251/SL Sắc lệnh về đảm phụ đánh vào các thuyền đi lại trên sông

Số, ký hiệu 251/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/10/1948
Ngày hiệu lực 14/10/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 251/SL NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 118 ngày 9-7-46 đặt ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải;

Chiểu sắc lệnh số 200 ngày 15-10-46 sửa đổi số 118 ngày 9-7-46;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng bộ Giao thông Công chính,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết định và Ban Thường Trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay bãi bỏ điều 2 sắc lệnh số 200 ngày 15-10-1946 sửa đổi sắc lệnh số 118 ngày 9-7-1946 nói trên.

Điều thứ 2

Kể từ ngày ký sắc lệnh này, các thuyền đi sông phải nộp đảm phụ đặc biệt ra bởi sắc lệnh số 118 ngày 9-7-1946.

Điều thứ 3

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                       Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/10/1948
Hiệu lực:
29/10/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ