Sắc lệnh 257/B-SL Sắc lệnh sửa đổi Sắc lệnh số 22-SL ngày 20-8-1948, ấn định thể lệ truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và vùng bị địch tạm chiếm

Số, ký hiệu 257/B-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/08/1948
Ngày hiệu lực 19/11/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 257-SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 222/SL ngày 20-8-48 cấm chỉ mọi sự buôn bán với địch;

Chiểu sắc lệnh số 241-SL ngày 12-10-48 thành lập ban Trung ương bao vây kinh tế địch;

Chiểu thể lệ về chế độ mậu dịch giữa vùng tự do và vùng địch tạm chiếm;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị và Ban thường trực Quốc hội đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và vùng bị địch chiếm, nói trong điều 2, sắc lệnh số 222/SL ngày 20-8-48, ấn định như sau:

"Điều 2: Các việc phạm pháp đối với sắc lệnh này và những nghị định thi hành, sẽ bị truy tố trước toà án quân sự, trừ những trường hợp nhẹ sẽ đưa xử trước toà án thường".

Điều II

Nay thêm vào sắc lệnh số 222/SL nói trên ba điều khoản sau này:

"Điều 3: Các bị can đem xử trước toà án thường sẽ phải phạt:

Từ ba tháng đến năm năm tù và phạt một số tiền

Không được dưới giá tổng số hàng lậu, hay một trong hai hình phạt đó

Các hàng hoá của bị can đều bị tịch thu và đem bán lấy tiền xung vào công quỹ".

"Điều 4: Những tòng phạm cũng có thể bị truy tố và trừng phạt như chính phạm"

"Điều 5: Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh định đoạt việc truy tố sau khi hỏi ý kiến cơ quan kinh tế địa phương.

Sự xử dụng quyền truy tố này đặt dưới quyền kiểm soát của Ban Trung ương bao vây kinh tế địch."

Điều III

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                              Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ