Sắc lệnh 257/SL Về việc trả huyện Thuỷ nguyên về tỉnh Kiến an

Số, ký hiệu 257/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 11/02/1956
Ngày hiệu lực 26/02/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 4/1956;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 257/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1956

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 257/SL

HÀ NỘI, NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 1956

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 126-SL ngày 19-7-1946 quy định việc sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 130-SL ngày 7-11-1949 tạm đặt huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiên An vào tỉnh Quang Yên;

Chiểu sắc lệnh số 221-SL ngày 22-2-1955 thành lập Khu Hồng Quảng;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Để thích hợp với tình hình hiện tại và thuận lợi cho sự chỉ đạo,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Huyện Thuỷ Nguyên trước đây tạm đặt vào tỉnh Quảng Yên (Khu Hồng Quảng), nay trả về tỉnh Kiên An (Khu Tả ngạn).

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
05/08/1955
Hiệu lực:
20/08/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1955
Hiệu lực:
20/09/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/11/1955
Hiệu lực:
03/11/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1956
Hiệu lực:
29/01/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ