Sắc lệnh 257/SL Sắc lệnh cấm chỉ mọi sự tích trữ có tính cách đầu cơ những hàng hoá cần thiết cho đời sống nhân dân

Số, ký hiệu 257/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/11/1948
Ngày hiệu lực 04/12/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 257/SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình thế đặc biệt của thời kỳ chiến tranh,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ quyết định và Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cấm chỉ mọi sự tích trừ có tính cách đầu cơ những hàng hoá cần thiết cho đời sống nhân dân.

Điều 2

Những sự phạm pháp đối với sắc lệnh này sẽ bị trừng phạt như sau :

- Từ 3 tháng đến 2 năm tù và từ 500đ đến 100.000 đồng phạt,

- Hoặc 1 trong 2 thứ hình phạt đó.

Các hàng hoá tích trữ đầu cơ đều bị tịch thu và xung vào công quỹ.

Điều 3

Một nghị định Liên bộ Kinh tế - Nội vụ sẽ ấn định cách thi hành sắc lệnh này.

Điều 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Nội vụ, TW pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                       Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/10/1948
Hiệu lực:
14/10/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/10/1948
Hiệu lực:
29/10/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ