Sắc lệnh 26 Về việc truy tố các việc phá huỷ công sản

Số, ký hiệu 26
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/02/1946
Ngày hiệu lực 12/03/1946
Ngày đăng công báo 09/03/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 26
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 26 ngày 25 tháng 2 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Đạo Dụ ngày 13 tháng 6 năm 1945 truy tố việc phá hoại cộng sản;

Chiểu Sắc lệnh ngày 15 tháng 1 năm 1946 truy tố những người phạm tội ăn trộm, ăn cắp hay tự ý phá huỷ dây điện thoại và dây điện tín;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Sẽ bị phạt từ 2 năm đến 10 năm tù và có thể xử tử những người phạm một trong những tội kể sau đây, bất cứ là chánh phạm hay tùng phạm:

1- Cố ý phá hoại một phần hay toàn thể các cầu cống, kênh hay sông đào, vận hà, nông giang thuộc công ích, đường xe lửa và những kiến trúc thuộc về xe lửa, cùng các đường giao thông công hay tư, đường bộ hay đường thuỷ, đê đập, các công sở, kho tàng hoặc các nhà máy điện, máy nước;

2- Cố ý huỷ hoại hoặc ăn trộm các dây điện thoại hay điệm tín, cùng các cột dây điện và dây thép;

3- Đặt ở các nơi nói trên, những cơ giới, khí cụ có thể dùng để giết người, đốt phá hay tác liệt.

Điều thứ 2: Những kẻ oa trữ các dây điện thoại hay dây điện tín cũng bị phạt như những kẻ ăn trộm các đồ vật ấy.

Điều thứ 3: Những tội phạm kể ở các Điều thứ 1 và 2 trên đây sẽ bị truy tố và xét xử như những trọng tội.

Điều thứ 4: Sắc lệnh này không áp dụng vào những công tác phá huỷ có mục đích chống với địch quân của nước Việt Nam.

Điều thứ 5: Đạo Dụ ngày 13 tháng 6 năm 1945 truy tố việc phá huỷ cộng sản và đạo sắc lệnh ngày 15 tháng 1 năm 1946 trừng phạt những người phạm tội ăm trộm, ăn cắp và tự ý phá huỷ dây điện thoại hay dây điện tín nay bãi bỏ.

Điều thứ 6: Các Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/02/1946
Hiệu lực:
05/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1946
Hiệu lực:
08/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1946
Hiệu lực:
08/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/02/1946
Hiệu lực:
15/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ