Sắc lệnh 26/SL Về việc sửa đổi thủ tục truy tố các vụ phạm pháp đối với thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và vùng tạm bị địch chiếm đóng

Số, ký hiệu 26/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/04/1949
Ngày hiệu lực 10/05/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 122/SL Về việc bổ khuyết Sắc lệnh số 26-4-1949 về việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch
Ngày hết hiệu lực 21/10/1949

SẮC LỆNH

SỐ 26/SL NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 257-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 sửa đổi sắc lệnh số 222-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 về việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch giữa vùng tự do và vùng bị địch tạm chiếm;

Chiểu sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 và số 51 ngày 17 tháng 4 năm 1946 tổ chức và ấn định thẩm quyền các toà án;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 2 sắc lệnh số 257-B/SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 nay sửa lại như sau:

"Về những vụ phạm pháp xử trước toà án thường, nếu giá số hàng lậu từ 1.000 đồng trở xuống, kẻ phạm pháp sẽ bị truy tố trước toà án sơ cấp và sẽ bị phạt một số tiền không được dưới giá tổng số hàng lậu và không được trên 2.000đ.

Nếu giá tổng số hàng lậu trên 1.000 đồng thì kẻ phạm pháp sẽ bị truy tố trước toà án đệ nhị cấp và bị phạt một số tiền không được dưới giá số hàng lậu và từ 3 tháng đến 5 năm tù, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Hàng lậu sẽ bị tịch thu và phân phối theo thể lệ phân phối ngoại hoá. Tiền bán hàng xung vào công quỹ sau khi trừ mọi phí tổn.

Đặc biệt về những việc kể trên, các toà án sơ cấp và đệ nhị cấp sẽ xử chung thẩm".

Điều 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
10/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ