Sắc lệnh 261 Sắc lệnh ấn định lương cho các công chức được cử giữ những chức vụ

Số, ký hiệu 261
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/11/1948
Ngày hiệu lực 04/12/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q007-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 261 NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh ngày 3-5-1946 tổ chức các Bộ trong Chính phủ Trung ương;

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Những người không ở ngạch công chức được cử để giữ những chức vụ kể sau đây ở Bộ, ở cấp Kỳ, cấp Liên khu hay tỉnh, sẽ được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản lương chính hàng tháng là:

Tại Bộ và các Nha hay Cục Trung ương :

- Đổng lý Sự vụ 600 đồng,

- Thanh tra Bộ 600 - ,

- Phó Đổng lý Sự vụ 550 - ,

- Giám đốc Nha hay Cục trưởng 550 - ,

- Phó Giám đốc Nha hay Phó Cục trưởng 500 - .

Tại Cấp kỳ:

- Giám đốc một Sở Kỳ 500 đồng,

- Phó Giám đốc một Sở Kỳ 450 -

.

Tại cấp Liên khu và Tỉnh :

- Giám đốc một Sở Liên khu 450 đồng,

- Phó Giám đốc một Sở Liên khu 400 - ,

- Trưởng Ty ở thành phố lớn 400 - ,

- Trưởng Ty ở một Tỉnh 350 - .

Những chức Thanh tra, Phó Đổng lý Sự vụ, Phó Cục trưởng và Phó Giám đốc chỉ được đặt theo sự tối cần của một Bộ hay một cơ quan.

Điều 2

Ngoài số lương chính nói trong Điều 1, những nhân viên trên đây được hưởng các khoản phụ cấp gia đình, phụ cấp gạo đắt, phụ cấp khu vực khí hậu xấu, phụ cấp khu vực tiền tuyến như những công chức cùng tình trạng gia đình và ở cùng khu vực với mình.

Điều 3

Những công chức ở chính ngạch hay tuyển theo cách tạm thời được cử giữ một chức vụ, kể trên có thể được hưởng ngoài số lương bổng của mình, một khoản phụ cấp chức vụ ấn định sau.

Khi số lương theo ngạch và bậc của mình cộng với phụ cấp chức vụ kém số lương chính hàng tháng nói trong Điều 1, công chức sẽ được hưởng thêm một khoản "phụ cấp bổ túc" để được ngang số lương chính ấy.

Điều 4

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

                                                                                                                         Hồ Chí Minh

                                                                                          (Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1948
Hiệu lực:
13/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ