Sắc lệnh 263/SL Sắc lệnh sát nhập huyện Gia lâm thuộc Liên khu 1 vào Liên khu 3

Số, ký hiệu 263/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/11/1948
Ngày hiệu lực 13/12/1948
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 263/SL NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-48 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị kháng chiến hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy.

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Huyện Gia Lâm (kể cả thị xã) thuộc tỉnh Bắc Ninh, Liên khu 1, nay sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên, Liên khu 3 về mọi phương diện.

Điều 2

Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                                               Hồ Chí Minh

                                                                                                                                        (Đã ký)

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/11/1948
Hiệu lực:
04/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ