Sắc lệnh 27 Về việc truy tố các tội bắt cóc, tống tiền và ám sát

Số, ký hiệu 27
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/02/1946
Ngày hiệu lực 15/03/1946
Ngày đăng công báo 09/03/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 27
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1946

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi những Điều 181, 206 và 266 trong Bộ Hình luật Bắc bộ, 283, 309 và 361 trong bộ Hình luật Trung bộ, 296, 304, 341 và 400 trong bộ Hình luật Nam bộ về các tội phạm bắt cóc, tống tiền và ám sát;

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 14 tháng 2 năm 1946, tổ chức lại các Toà án quân sự và bãi bỏ sắc lệnh ngày 15 tháng 1 năm 1946 về việc đem truy tố những vụ bắt cóc, tống tiền và ám sát trước Toà án quân sự;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Những người phạm tội bắt cóc, tống tiền và ám sát sẽ bị phạt từ 2 năm đến 10 năm tù và có thể bị xử tử.

Điều thứ 2: Những người tòng phạm hoặc oa trữ những tang vật của các tội phạm trên cũng bị phạt như chính phạm.

Điều thứ 3: Những tội phạm kể ở các Điều 1 và 2 trên đây sẽ bị truy tố và xét xử như những trọng tội.

Điều thứ 4: Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/02/1946
Hiệu lực:
05/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1946
Hiệu lực:
08/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1946
Hiệu lực:
08/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/02/1946
Hiệu lực:
12/03/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ