Sắc lệnh 27 Về việc đặt "Sở Thuế quan và Thuế Gián thu"

Số, ký hiệu 27
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/09/1945
Ngày hiệu lực 25/09/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Võ Nguyên Giáp
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 27
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 27 ngày 10 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Nay đặt ra một Sở "Thuế quan và thuế giám thu" để đảm nhiệm công việc của Sở Tổng Thanh tra độc quyền muối và thuốc phiện và các Sở Thương chính Bắc, Trung và Nam bộ.

Điều thứ hai: Sở thuế quan và thuế gián thu coi những công việc này:

- Thu các quan thuế nhập cảng và xuất cảng,

- Thu các thuế gián thu có biên vào sổ tổng dự toán,

- Sau hết, Sở Thuế quan và thuế gián thu lại có thể thu hộ các thuế lặt vặt cho quỹ địa phương, quỹ thành phố hay quỹ các phòng thương mại.

Điều thứ ba: Đứng đầu Sở Thuế quan và thuế gián thu có một ông Tổng Giám đốc, do sắc lệnh bổ theo lời đề nghị của Bộ Tài chính.

Điều thứ tư: Những chi tiết về việc tổ chức trong Sở Thuế quan và thuế gián thu sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính nghị định, theo lời đề nghị của Tổng Giám đốc.

Điều thứ 5: Bộ trưởng Bộ Tài chính có uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này./.

 

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Nguyên Giáp

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1945
Hiệu lực:
25/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/09/1945
Hiệu lực:
25/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/09/1945
Hiệu lực:
27/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ