Sắc lệnh 28/SL Về việc bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ trong cơ quan Ngân hàng Quốc gia Việt nam

Số, ký hiệu 28/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 09/06/1951
Ngày hiệu lực 09/06/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 28/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 28/SL NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 15 - SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1947 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm:

Ông Mai Trọng Đạn giữ chức Chánh Văn phòng

Trịnh Văn Phú giữ chức Trưởng Vụ Kế toán

Tạ Hoàng Cơ giữ chức Trưởng Vụ Phát hành

Vũ Duy Hiệu giữ chức Trưởng Vụ Nghiệp vụ

tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Trung ương.

Điều 2

Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/05/1951
Hiệu lực:
29/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/05/1951
Hiệu lực:
29/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/05/1951
Hiệu lực:
16/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/06/1951
Hiệu lực:
06/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ