Sắc lệnh 28/SL về việc sáp nhập: vào địa hạt huyện Can lộc tỉnh Hà tĩnh hai xã Cổ kinh và Thanh hà, tỉnh Hà tĩnh; vào địa hạt thị xã Vinh-Bến thuỷ các khoảng đất số 5,6,7 trong bản đồ địa chứng Vinh-Bến thuỷ do Chủ tịch chính phủ ban hành

Số, ký hiệu 28/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/03/1947
Ngày hiệu lực 25/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 28/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 28 NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sát nhập vào địa hạt huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hai xã Cô Kênh và Thái Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2

Nay sát nhập vào địa hạt thị xã Vinh - Bến Thuỷ,

a) Các khoảng đất số 5, 6, 7 thôn Trung Mỹ, và khoang số 5 thôn Đông Yên, diện tích 237 mẫu 8 sào 10 thước theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

b) Các khoang đất số 1, 2, 3 thôn Đông yên và các khoang 1, 2 thôn Trung Mỹ, diện tích 264 mẫu 5 sào 6 thước, theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

c) Khoang đất số 4 giáp thôn Đông Yên, diện tích 38 mẫu 4 sào, theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/02/1947
Hiệu lực:
21/02/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/02/1947
Hiệu lực:
15/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1947
Hiệu lực:
02/03/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
02/03/1947
Hiệu lực:
17/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ