Sắc lệnh 280/SL Về việc chỉ định ông Hoàng Hữu Nhân, Vũ Trọng Khánh, Tô Duy làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBHC thành phố Hải phòng

Số, ký hiệu 280/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/12/1956
Ngày hiệu lực 25/12/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q016-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 280/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1956

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 280/SL

HÀ NỘI, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1956

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 ấn định tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chỉ định :

Ô. Hoàng Hữu Nhân làm Chủ tịch UBHC thành phố Hải phòng.

Ô. Vũ Trọng Khánh làm Phó Chủ tịch UBHC thành phố Hải phòng.

Ô. Tô Duy làm Chủ tịch UBHC thành phố Hải phòng.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ