Sắc lệnh 29/SL Về việc cho phép bầu lại Hội đồng nhân dân tỉnh

Số, ký hiệu 29/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/04/1949
Ngày hiệu lực 10/05/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

SẮC LỆNH

SỐ 29/SL NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63-SL ngày 22 tháng 11 năm 1945 và các sắc lệnh tiếp sau tổ chức và thành lập chính quyền nhân dân địa phương;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Xét tình thế hiện thời;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay thêm vào cuối điều 5 sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 nói trên một đoạn như sau này:

"Tuy nhiên, khi xét có điều kiện thuận tiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu, cho phép bầu lại toàn thể Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong trường hợp này, việc bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn theo thể lệ đã ấn định trong sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945. Khi bầu hội viêc Hội đồng nhân dân tỉnh, không cần phải bầu thêm hội viên sự khuyết."

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                                                 Hồ Chí Minh

                                                                                                                                           (Đã ký)

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/03/1949
Hiệu lực:
08/03/1949
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
12/03/1949
Hiệu lực:
27/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ