Sắc lệnh 30/SL về sửa đổi Sắc lệnh số 188-SL ngày 29-5-1948 quy định chế độ công chức và đặt một thang lương chung cho các hạng công chức

Số, ký hiệu 30/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/02/1950
Ngày hiệu lực 06/06/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 30/SL NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 188-SL ngày 29 tháng 5 năm 1948 quy định chế độ công chức mới và đặt một tháng lương chung cho các hạng công chức;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Xét tình thế hiện thời;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Kể từ ngày 1-8-1949, các công chức làm việc trong các cơ quan Chính phủ được hưởng lương như sau này:

a) Một số lương chính làm căn bản để tính hưu liễm 10% góp cho Quỹ Hưu bổng, ấn định trong thang lương chung dưới đây:

³ Số bậc thang ³ Lương chính tang hàng năm, ³

³ lương chung ³ chưa trừ hưu liễm 10% ³

³ 25 ³ 14.130 đ ³

³ 24 ³ 13.230 đ ³

³ 23 ³ 12.330 đ ³

³ 22 ³ 11.430 đ ³

³ 21 ³ 10.530 đ ³

³ 20 ³ 9.630 đ ³

³ 19 ³ 9.030 đ ³

³ 18 ³ 8.430 đ ³

³ 17 ³ 7.830 đ ³

³ 16 ³ 7.230 đ ³

³ 15 ³ 6.630 đ ³

³ 14 ³ 6.210 đ ³

³ 13 ³ 5.790 đ ³

³ 12 ³ 5.370 đ ³

³ 11 ³ 4.950 đ ³

³ 10 ³ 4.530 đ ³

³ 9 ³ 4.230 đ ³

³ 8 ³ 3.930 đ ³

³ 7 ³ 3.630 đ ³

³ 6 ³ 3.330 đ ³

³ 5 ³ 3.030 đ ³

³ 4 ³ 2.850 đ ³

³ 3 ³ 2.670 đ ³

³ 2 ³ 2.490 đ ³

³ 1 ³ 2.310 đ ³

b) Một số lương phụ tang, định theo thời giá sinh hoạt và có thể thay đổi hàng năm bằng nghị định liên Bộ Nội vụ Tài chính, được Hội đồng Chính phủ thông qua.

Điều 2: Các thể lệ cũ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ