Sắc lệnh 30/SL Về việc cử ông Bộ trưởng Bộ lao động Nguyễn Văn Tạo đặc nhiệm tản cư và di cư

Số, ký hiệu 30/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/03/1947
Ngày hiệu lực 01/04/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 30/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1947

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 30 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Cử ông Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Tạo đặc nhiệm tản cư và di cư.

Điều thứ hai

Uỷ ban Tản cử và Di cư Trung ương và Bắc bộ biến thành những ban cố vấn cho ông Bộ trưởng Bộ Lao động.

Điều thứ ba

Quỹ tản cư di cư biệt lập do ông Bộ trưởng Bộ lao động sử dụng.

Điều thứ tư

Các ông Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ quốc phòng chiểu theo sắc lệnh thi hành.

                                                                                             Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/03/1947
Hiệu lực:
02/03/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
02/03/1947
Hiệu lực:
17/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/03/1947
Hiệu lực:
16/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/03/1947
Hiệu lực:
18/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ