Sắc lệnh 31 Về việc cử ông Nguyễn Cát Tường giữ chức đổng lý Văn phòng Bộ quốc gia giáo dục

Số, ký hiệu 31
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/04/1949
Ngày hiệu lực 25/04/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 31/SL NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 119-SL ngày 9 tháng 7 năm 1946 tổ chức Bộ Quóc gia Giáo dục;

Chiểu sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các Bộ Trung ương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Nguyễn Cát Tường giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
12/03/1949
Hiệu lực:
27/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
10/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ