Sắc lệnh 31/SL Về việc đổi tên Nha bưu điện là Nha Bưu điện - Vô tuyến điện

Số, ký hiệu 31/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/06/1951
Ngày hiệu lực 27/06/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5 và 6/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 31/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1951

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 30/SL NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ chuyển sang Bộ Giao thông Công chính cơ quan Vô tuyến điện hành chính của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nha Bưu chính thuộc Bộ Giao thông Công chính nay đổi tên là Nha Bưu điện - Vô tuyến điện.

Điều 2

Nha Bưu điện - Vô tuyến điện do một Giám đốc và, tuỳ theo nhu cầu công tác, một hay hai Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính sẽ ra nghị định tổ chức các cơ quan Bưu điện và Vô tuyến điện Trung ương và địa phương.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/05/1951
Hiệu lực:
29/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/05/1951
Hiệu lực:
16/05/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/06/1951
Hiệu lực:
06/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/06/1951
Hiệu lực:
09/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ