Sắc lệnh 31/SL về trả lại tỉnh Kiến An (Liên khu 3) huyện Thuỷ Nguyên hiện thuộc tỉnh Quảng Yên (Liên khu Việt Bắc)

Số, ký hiệu 31/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 04/03/1950
Ngày hiệu lực 19/03/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1950;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 31/SL NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 126 ngày 19 tháng 7 năm 1946 ấn định thủ tục thiết hoặc sửa đổi các đơn vị hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập hay sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính;Chiểu sắc lệnh số 130-SL ngày 7 tháng 11 năm 1949 sát nhập huyện Thuỷ Nguyên, tỉnh Kiến An vào tỉnh Quảng Yên;

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng tối cao;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay trả lại tỉnh Kiến An (Liên khu 3) huyện Thuỷ Nguyên hiện sát nhập vào tỉnh Quảng Yên (Liên khu Việt Bắc).

Điều 2: Hội đồng Quốc phòng tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
15/02/1950
Hiệu lực:
15/02/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/03/1950
Hiệu lực:
04/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/03/1950
Hiệu lực:
04/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/03/1950
Hiệu lực:
30/03/1950
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ