Sắc lệnh 31/SL Về việc sửa đổi Điều 3 Sắc lệnh số 131 ngày 30-7-46 tổ chức tư pháp công an

Số, ký hiệu 31/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/03/1947
Ngày hiệu lực 19/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 31/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 31 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 131 ngày 20-7-1946 tổ chức tư pháp, công an,

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều thứ 3 sắc lệnh kể trên nay sửa đổi lại như sau :

"Điều thứ 3 mới : Tư pháp công an gồm có những phụ trách tư pháp công an và những uỷ viên tư pháp công an.

"Phụ trách tư pháp công an là dự thẩm, biện lý, phó biện lý.

"Uỷ viên tư pháp công an là :

a) Về bên toà án : Thẩm phán sơ cấp

b) Về bên công an : Chủ sự phòng Chính trị và Tư pháp, trưởng ty Công an tỉnh, trưởng ban Chính trị tư pháp, trật tự, công an tỉnh, quân trưởng, trưởng ban ở các quận thuộc thành phố Hà Nội, quận trưởng ở các tỉnh và những phó chủ sự, phó trưởng ban nếu có đặt.

c) (Không thay đổi)

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/03/1947
Hiệu lực:
16/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/03/1947
Hiệu lực:
01/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/03/1947
Hiệu lực:
18/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1947
Hiệu lực:
19/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ