Sắc lệnh 33/SL Về việc bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Thịnh giữ chức Giám đốc Sở Mậu dịch

Số, ký hiệu 33/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 12/06/1951
Ngày hiệu lực 12/06/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 33/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 33/SL NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 220 - Sl ngày 26-11-1946 tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu sắc lệnh số 21 - Sl ngày 14-5-1951 đổi tên Bộ Kinh tế ra Bộ Công Thương;

Chiểu sắc lệnh số 7 - Sl ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng và các cơ quan Trung ương trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 22 - Sl ngày 14-5-1951 thành lập Sở Mậu dịch trong Bộ Công thương;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay Bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Thịnh giữ chức quyền Giám đốc Sở Mậu Dịch.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Công thương chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
06/06/1951
Hiệu lực:
06/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/06/1951
Hiệu lực:
09/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
27/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
12/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/06/1951
Hiệu lực:
27/06/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ