Sắc lệnh 33/SL Về cử bác sĩ Phạm Hữu Chương, giữ chức Giám đốc Nha Y tế thôn quê

Số, ký hiệu 33/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 04/03/1950
Ngày hiệu lực 04/03/1950
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q009-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 33/SL NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu sắc lệnh số 145-SL ngày 22 tháng 12 năm 1949 thành lập Nha Y tế thôn quê;

Chiểu sắc lệnh sô 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử Bác sĩ Phạm Hữu Chương, nguyên Trưởng ban truyền bá vệ sinh và Tân y học Liên khu 3, giữ chức Giám đốc Nha Y tế thôn quê.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Y tế chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ