Sắc lệnh 33/SL Về việc sát nhập Nha Thống kê, Bộ Kinh tế vào Chủ tịch phủ

Số, ký hiệu 33/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/04/1949
Ngày hiệu lực 25/04/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 33/SL NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 190-SL ngày 28 tháng 5 năm 1948 tái lập Nha Thống kê Bộ Kinh tế;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Xét cần hợp lý hoá sự tổ chức các cơ quan;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay sát nhập Nha Thông kế, nguyên ở Bộ Kinh tế, vào Chủ tịch Phủ.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và ông Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
21/03/1949
Hiệu lực:
21/03/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
10/05/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/04/1949
Hiệu lực:
25/04/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ